Fiberutbyggnaden till enfamiljshus fortsätter i hög takt

2016-03-08

PTS publicerar i dag en rapport om fiberutbyggnaden till enfamiljshus. Rapporten visar att utbyggnaden fortsätter i hög takt och att det finns konkurrens på infrastrukturnivå framförallt under utbyggnadsfasen.

I rapporten Fiberutbyggnaden till enfamiljshus har Post- och telestyrelsen (PTS) sammanställt tillgänglig information och analyserat potentiella konkurrensproblem. Den beskriver och analyserar också vilka frågor som PTS behöver utreda vidare inför nästa skyldighetsbeslut på bredbandsmarknaderna (marknad 3a och 3b).

Cirka en tredjedel av alla enfamiljshus hade fiberanslutning i oktober 2015. Då var det ca 625 800 enfamiljshus som hade fiberanslutning, vilket kan jämföras med ca 345 000 i oktober 2014. Det motsvarar att ca 1 276 villor anslutits varje arbetsdag under den ettårsperioden.

PTS konstaterar i sin rapport att:

  • det finns en stor efterfrågan och betalningsvilja hos slutkunderna vilket leder till hög investeringsvilja hos aktörerna
  • kommunerna bör vidta vissa åtgärder för att ytterligare främja utbyggnaden 
  • det finns konkurrens på infrastrukturnivå framförallt under utbyggnadsfasen
  • det efter utbyggnadsfasen framförallt finns tjänstekonkurrens

Förutom genomgång av rapporter och analyser så har PTS inom ramen för rapporten också genomfört intervjuer med flera aktörer på marknaden, däribland nätägare, operatörer, kommuner, stadsnät och kommunikationsoperatörer. Dessa har lämnat värdefull information och synpunkter på hur de upplever marknads- och konkurrenssituationen.   

Läs rapporten här

PTS tar gärna emot synpunkter på rapporten på adressen smp@pts.se.

För mer information:
Jennie Agardh, konkurrensavdelningen, tfn: 08-678 55 00 eller
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55