Ny lag ska bidra till sänkta kostnader för bredbandsutbyggnad

2016-06-09

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag som har till syfte att främja bredbandsutbyggnad. I samband med det har PTS fått nya uppgifter.

Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät baseras på ett EU-direktiv. Sänkta kostnader för utbyggnad av bredband ska bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra.

Rättigheter för bredbandsutbyggare – skyldigheter för nätinnehavare

Lagen gerrättigheter till den som vill bygga ut bredband:

  • Rätt att få tillgång till information om infrastruktur och byggprojekt
  • Rätt att begära tillträde till andras infrastruktur
  • Rätt att samordna byggprojekt med andra som bygger (rätten gäller om de senare är ett offentligt organ eller om projektet finansieras med offentliga medel)

På motsvarande sätt har de som äger infrastruktur, s.k. nätinnehavare, skyldigheter att lämna ut information, ge tillträde till infrastruktur och att samordna utbyggnad.Det finns dock möjlighet för nätinnehavaren att, under vissa förutsättningar, neka.

Om parterna inte kommer överens kan det bli aktuellt med tvistlösning.

Nya uppgifter till PTS

PTS får nya uppgifter i samband med att lagen träder i kraft, till exempel att hantera tvistlösningar och tillsyn och att tillhandahålla webbplatsen Utbyggnadsportalen.

- Det här ett nytt verktyg i verktygslådan för bredbandsutbyggarna – de får en ny möjlighet att träffa överenskommelser om utbyggnadsprojekt och om att få tillträde till andras infrastruktur. Vi vill nå ut brett med information om lagen eftersom den omfattar aktörer även utanför telekombranschen, säger Marielle Sjögren, chef för en enhet som kommer att hantera frågor kopplade till lagen.

Förutom telekominfrastruktur omfattas även infrastruktur som är avsedd för exempelvis transporter, avlopp, el och uppvärmning av lagens regler. I lagen om elektronisk kommunikation (LEK) införs dessutom en kompletterande skyldighet för fastighetsägare att, i vissa fall, lämna tillträde till infrastruktur i byggnader.

Utbyggnadsportalen

Genom webbplatsen Utbyggnadsportalen ska bredbandsutbyggare och nätinnehavare kunna hitta den information de behöver, till exempel om tillstånd och regler.

Det kommer också att finnas länkar till olika webbtjänster som har information om infrastruktur och byggprojekt. En av dem är Ledningskollen, som drivs av PTS.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst och via den kan bredbandsutbyggare få information om infrastruktur och byggprojekt. Nätinnehavare kan genom att använda Ledningskollen uppfylla delar av lagens krav.

- För att lagen ska få effekt måste bredbandsutbyggarna på ett enkelt sätt kunna hitta information om var det finns infrastruktur som man kan begära tillträde till och om planerade byggprojekt som man kan samordna sin utbyggnad med. Det ska Utbyggnadsportalen hjälpa till med, säger Marielle Sjögren.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2016. Då lanseras även Utbyggnadsportalen som en av PTS e-tjänster.

Läs mer om lagen (faktablad)
Mer information på PTS webbplats
Ledningskollen

För mer information:
Marielle Sjögren, chef för enheten tillsyn och tvistlösning på PTS konkurrensavdelning, tfn 073-644 55 96
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55