PTS lanserar Utbyggnadsportalen

2016-07-01

Idag träder nya lagregler i kraft som har till syfte att främja bredbandsutbyggnad. I samband med det lanserar PTS den nya e-tjänsten Utbyggnadsportalen.

Lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät baseras på ett EU-direktiv. Sänkta kostnader för utbyggnad av bredband ska bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra.

PTS har fått nya uppgifter i samband med att lagen träder i kraft, till exempel att hantera tvistlösningar och tillsyn och att tillhandahålla e-tjänsten Utbyggnadsportalen.  

Utbyggnadsportalen – samlad information om lagen

Genom Utbyggnadsportalen ska bredbandsutbyggare och nätinnehavare kunna hitta den information de behöver, till exempel om tillstånd och regler. Utbyggnadsportalen är en plats för samlad information för alla som berörs. Lagen omfattar aktörer både i och utanför telekombranschen.

Förutom telekominfrastruktur omfattas även infrastruktur som är avsedd för exempelvis transporter, avlopp, el och uppvärmning av lagens regler. I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) införs dessutom en kompletterande skyldighet för fastighetsägare att, i vissa fall, lämna tillträde till infrastruktur i byggnader. Det senare gäller även fastigheter som omfattas av exklusivitetsavtal eller där avtal finns med en kommunikationsoperatör.

Ledningskollen – information om infrastruktur och byggprojekt

På Utbyggnadsportalen kommer det också att finnas länkar till olika webbtjänster som har information om var infrastruktur finns och om byggprojekt. En av dem är Ledningskollen, en gratis tjänst som drivs av PTS.

Ledningskollen lanseras nu i en uppdaterad version och har flera funktioner för den som vill använda denna tjänst för att nyttja delar av lagens möjligheter eller uppfylla delar av lagens skyldigheter.

Bredbandsutbyggare kan till exempel använda Ledningskollen för att begära information om nätinnehavares infrastruktur i det område man vill bygga bredbandsnät.

Nätinnehavare kan exempelvis lämna information om sin infrastruktur och publicera information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt.

- För att lagen ska få effekt måste bredbandsutbyggarna få bra information om lagen och även på ett enkelt sätt kunna hitta information om var det finns infrastruktur som man kan begära tillträde till och om planerade byggprojekt som man kan samordna sin utbyggnad med. Det ska Utbyggnadsportalen och Ledningskollen hjälpa till med, säger Marielle Sjögren, chef för enheten för tillsyn och tvistlösning på PTS konkurrensavdelning.

Utbyggnadsportalen
Ledningskollen
Mer om lagen (faktablad)

För mer information:
Marielle Sjögren, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 55 96
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55