Samverkan mellan medie- och telekombranscherna ska öka motståndskraften mot överbelastningsattacker

2016-06-01

Post- och telestyrelsen (PTS) höll den 30 maj 2016 ett seminarium om överbelastningsattacker där företrädare för medie- och telekombranscherna deltog. Syftet var att öka motståndskraften mot liknande attacker i framtiden.

Bakgrunden till seminariet var de överbelastningsattacker som drabbade vissa mediebolag under mars månad och det efterföljande möte den 23 mars som inrikes- och kulturministrarna bjöd in till.

Seminariet karaktäriserades av ett förtroendefullt och givande informationsutbyte som bidrog till en större förståelse för varandras branscher och de utmaningar som finns kopplat till överbelastningsattacker.

Det visade också att det finns ett ständigt pågående förbättringsarbete hos inblandade aktörer, men att det finns mer att göra, till exempel att:

  • köpare, mediebolag i detta fall, måste identifiera vad som är viktigt för dem och prioritera detta i sin kravställning.  
  • operatörer behöver bli bättre på att informera kunder om de möjligheter som finns att tillgå för att förebygga och hantera överbelastningsattacker.
  • det är viktigt att båda parter identifierar vilka åtgärder som kan vidtas och hur dessa ska vidtas innan händelser inträffar, och att dessa planer övas.
  • säkerhetstänkande bör genomsyra alla led, då arbete med it-arkitektur och säkerhet är viktiga komponenter som hänger ihop och som ger grunden till en god motståndskraft.

– PTS syfte med seminariet har uppnåtts, nämligen att skapa en större förståelse för varandras branscher och utmaningar samt att ge grunden för en fortsatt konstruktiv dialog, bilateralt mellan mediebolag och internetleverantörer, med målet att på sikt öka motståndskraften mot liknande attacker och att minska konsekvenserna om de ändå inträffar, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet och beredskap, PTS.

För mer information:
PTS presstjänst: 08-678 55 55