Inbjudan till aktörsmöte om PTS konkurrenstillsyn 2016 och 2017

2017-01-03

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation till ett möte om myndighetens konkurrenstillsyn 2016 och 2017.

Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117, Stockholm
Dag: tisdag den 17 januari, 2017
Tid: kl. 13.00 – ca 14.00

Vid mötet kommer PTS att informera om

  • Genomförd tillsyn 2016
  • Uppnådda resultat 
  • Prioriteringar inför PTS beslut om tillsynsplan för 2017

Mötet har flera syften:

  • Ökad insyn i PTS tillsynsarbete för att skapa en god grund för dialog kring relevanta tillsynsområden och prioriteringar
  • En möjlighet för aktörerna att ställa frågor och föra fram synpunkter
  • Ett tillfälle för PTS att fånga upp förändringar på marknaden som kan påverka kommande tillsynsarbete

Anmälan med företag och namn på deltagare görs till roger.gustafsson@pts.se senast den 16 januari 2017.