Inbjudan till aktörsmöte om PTS konkurrenstillsyn 2017 och 2018

2018-01-25

PTS bjuder in aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation till ett möte om myndighetens konkurrenstillsyn 2017 och 2018.

Plats (observera lokalen): Waterfront, Nils Ericsons plan 4, Stockholm
Dag: Onsdag den 14 februari 2018
Tid: kl. 13:00-14:30

Vid mötet kommer PTS att informera om

  • Genomförd tillsyn 2017
  • Uppnådda resultat och läget just nu i konkurrenstillsynen
  • Övergripande tillsynsprioriteringar under 2018

Mötet har flera syften:

  • Ökad insyn i PTS tillsynsarbete för att skapa en god grund för dialog kring relevanta tillsynsområden och prioriteringar
  • En möjlighet för aktörerna att ställa frågor och föra fram synpunkter
  • Ett tillfälle för PTS att fånga upp förändringar på marknaden som kan påverka kommande tillsynsarbete

Möjlighet att påverka prioriteringarna i PTS konkurrenstillsyn 2018

PTS tar tacksamt emot förslag på tillsynsområden och frågor som bör prioriteras 2018. Det kommer att finnas möjligheter att föra fram dessa muntligen vid mötet men det går också bra skicka in sådana skriftligt före mötet.

Anmälan med företag och namn på deltagare görs till roger.gustafsson@pts.se senast den 9 februari 2018.