Operatören Tre behöver inhämta användarnas samtycke vid ”fri surf”

2018-01-25

Post- och telestyrelsen (PTS) misstänker att operatören Tre (Hi3G) inte följer reglerna om integritetsskydd när företaget erbjuder fri surf vid användning av vissa musiktjänster. PTS underrättar Tre om att bolaget senast den 1 juli 2018 ska ha hämtat in samtycke från användarna.

Flera teleoperatörer har erbjudanden som innebär att abonnenterna kan nyttja sociala medier eller vissa musiktjänster utan att användningen belastar surfpotten.

PTS har granskat hur Telia och Tre identifierar vilken datatrafik som ska belasta användarnas surfpotter och vilken som inte ska göra det. Att behandla innehållet i användarnas trafik, utan deras samtycke, strider mot integritetsskyddsreglerna i lagen om elektronisk kommunikation.

PTS anser att Telia följer reglerna och avslutar därför sin granskning av Telia. Myndigheten anser däremot att Tre behöver inhämta användarnas samtycke för att få fortsätta sortera användarnas datatrafik på det sätt som sker. Anledningen till att PTS gör olika bedömningar är att Telia endast håller koll på vilka ip-adresser som genererar datatrafik, medan Tre även behandlar innehållet i användarnas datatrafik.

PTS har underrättat Tre om att de senast den 1 juli 2018 ska ha hämtat in samtycke från de användare som har erbjudandet fri surf. Alternativt kan bolaget välja att sluta behandla innehållet i datatrafiken.

Samtidigt som PTS har prövat dessa erbjudanden ur ett integritetsperspektiv, har myndigheten en annan pågående granskning som tar sin utgångspunkt i EU-regler om nätneutralitet. PTS prövar om erbjudandena bryter mot huvudregeln om att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt.

Läs besluten

Tre (Hi3G)

Telia

Mer information

Anna Montelius, nätsäkerhetsavdelningen: 073-640 58 12
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade händelser, som i det här fallet.

Teleoperatörerna har mycket information om användarna, allt från fakturaadress till vem som ringer vem, vid vilken tidpunkt och vilken mast telefonen kopplar upp sig mot. För att skydda användarnas integritet finns regler om hur operatörerna får behandla trafik­uppgifter, och för vilka syften. I vissa fall krävs att användaren får information om behandlingen och i andra fall krävs också användarens samtycke.