PTS granskar om särskilda avgifter strider mot regler om öppet internet

2018-01-31

Post- och telestyrelsen (PTS) granskar villkor kring terminalutrustning. Granskningen handlar om ifall villkoren uppfyller EU-reglerna om öppet internet.

En huvudregel i EU-regelverket är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av leverantörerna av internetanslutningstjänsterna. Det innebär bland annat att slutanvändare har rätt att använda applikationer, tjänster och terminalutrustning efter eget val.

PTS uppgift är att övervaka och se till att bestämmelserna om öppet internet, även kallat nätneutralitet, efterlevs.

Särskild avgift för viss utrustning

PTS har noterat att operatören Tre (Hi3G) tar ut en särskild avgift för att e-post, surf och annan dataöverföring ska fungera i en så kallad BlackBerry-mobil. Myndigheten misstänker att detta kan strida mot reglerna om öppet internet. Enligt dessa ska all trafik behandlas likvärdigt oavsett vilken terminalutrustning som används.

PTS har skickat ett antal frågor till Tre, som ska vara besvarade senast den 19 februari.

PTS har också i sin tillsyn noterat att det funnits begränsningar i operatören Telenors särskilda villkor för kontantkortskunder. Dessa anger att tjänsten inte kan användas för mobil VoIP, det vill säga IP-telefoni, eller Internetdelning om inte annat avtalats. Efter att PTS kontaktat Telenor har dock operatören meddelat att man kommer stryka dessa villkor.

För mer information:
Emma Närvä, enhetschef konkurrensavdelningen, tfn: 0736-44 57 63
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund: EU-reglerna om öppet internet

Reglerna i förordningen ger PTS möjlighet att granska hur operatörernas affärsmetoder påverkar tillgången till ett öppet internet. Det finns också särskilda regler för vilken information som ska finnas i avtal som omfattar internetanslutningstjänster, bland annat ska leverantörer informera sina användare om hastigheter och kvalitet på ett mer detaljerat sätt. Kraven ska underlätta för konsumenter att göra välinformerade val.

EU:s regelverk (TSM-förordningen) syftar till att bevara ett öppet internet, som plattform för utveckling och innovation.

Läs mer om reglerna kring öppet internet