Talteknologi är temat för PTS femtonde innovationstävling

2018-02-13

För femtonde gången sedan 2010 arrangeras PTS innovationstävling. Denna gång handlar det om talteknologi och konverserande gränssnitt. 3 miljoner kronor delas ut till varje vinnare för projekt eller prototyper som främjar den svenska talteknologimarknadens utveckling.

I år har PTS innovationstävling ett nischat fokus på talteknologi och temat är ”Konverserande gränssnitt för alla”. Nytt för den här tävlingen är att det finns möjlighet att utveckla en prototyp inom ramen för tävlingen. Ansökningsprocessen är förenklad mot tidigare och vissa delar fördjupas först i nästa steg, då även nya delar som t.ex. affärsmodell tillkommer.

3 miljoner till varje vinnare

Varje vinnande projekt får upp till 3 miljoner kronor i projektfinansiering, plus upp till 400 000 kronor för genomförande av förstudie och eventuell prototyp. Dessutom erbjuds alla vinnare säljkurser, marknadsföringskurser och annan experthjälp. Antalet vinnande projekt beror på kvaliteten på inkomna ansökningar. Tävlingen är öppen för företag och organisationer och ansökningsperioden är mellan 13 februari och 27 mars 2018.

Marknadsdialog och användarråd viktiga

Syftet med PTS femtonde innovationstävling är att få fram innovativa digitala lösningar som baseras på talsyntes, taligenkänning och liknande teknik för att stötta kommunikation mellan människor, oavsett vilken funktionsförmåga de har. För att säkerställa att tävlingen får fram relevanta och framgångsrika projekt och prototyper har PTS fört en dialog både med marknadens aktörer och slutanvändare.

- Marknadsdialogen som vi genomförde under 2017 gav oss viktig information för tävlingens inriktning och utformning. Att dessutom ha löpande kontakt med slutanvändarna är ovärderligt för att förstå, och i slutänden kunna bemöta, de behov och hinder som finns, säger Anders Franzén, projektledare för PTS femtonde innovationstävling.

Den svenska talteknologimarknaden i fokus

Inriktningen för den här innovationstävlingen grundar sig delvis i ett regeringsuppdrag som PTS tidigare haft för att främja utveckling av talbaserade tjänster i Sverige. Då identifierades att det svenska språket är förhållandevis litet och inte alltid högt prioriterat av internationella aktörer inom talteknologi. Med denna innovationstävling vill PTS främja utveckling och innovation på den svenska talteknologimarknaden. Fler och bättre lösningar med framför allt taligenkänning och/eller talsyntes kan vara till nytta för många och göra avgörande skillnad för de som har ett större behov av tillgängliga, digitala lösningar som underlättar vardagen.

För mer information:
pts.se/innovation15
epost: innovation@pts.se
telefon: 08-678 55 52 

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

 

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Genom PTS innovationstävlingar får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling. Förutom projektfinansieringen, på upp till 2 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 160 projekt fått stöd i sin utveckling.