2019


Årlig granskning av rapporterade integritets- och driftsäkerhetsincidenter är avslutad.

25 juni 2019


Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp där Dan Sjöblom varit ordförande.

18 juni 2019


Efter PTS föreläggande har bredbandsoperatören Bahnhof rättat sig och lämnat in de efterfrågade uppgifterna till myndigheten.

17 juni 2019


Nu publicerar PTS en vägledning om hur kommuner bör agera på bredbandsmarknaden.

17 juni 2019


Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in fullständiga uppgifter. PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna.

11 juni 2019