2019


Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in begärda uppgifter. PTS underrättar nu bolaget.

17 april 2019


Telia Company följer skyldigheterna om att tillhandahålla operatörsbyte. Det visar PTS tillsyn.

12 april 2019


Stadsnätet Mälarenergi AB har rättat sig efter PTS föreläggande och följer reglerna i utbyggnadslagen. PTS avslutar därför ärendet.

11 april 2019


E-tjänsten Bredbandskartan har blivit snabbare och fått nya funktioner.

2 april 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu samråd om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknät. Myndigheten föreslår en fortsatt reglering.

29 mars 2019