Berec efterlyser synpunkter på riktlinjer kring öppet internet

2019-10-11

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communication) genomför nu en konsultation avseende förslag på uppdaterade riktlinjer för införandet av regleringen om öppet internet.

Konsultationen är öppen för intressenter och finns att läsa på Berec:s webbplats.

Konsultationen ska besvaras senast den 28 november 2019.

Mer information
Jacob Stjernberg, PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster, 08-678 58 73
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om Berec

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är en EU-myndighet.

Inom Berec arbetar regleringsmyndigheterna i Europa tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 28 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter samt EU-kommissionen. Regleringsmyndigheter från EFTE/EES och ansökarländer till EU är observatörer.

Berec har ett administrativt kontor i Riga. Under 2020 är PTS generaldirektör Dan Sjöblom ordförande för Berec.