Digitaliseringssnurran visar potentialen med digitalisering av kommunal verksamhet

2019-01-31

Nu lanserar Post- och telestyrelsen (PTS) Digitaliseringssnurran, ett webbaserat verktyg som beräknar potentiella effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunal verksamhet.

Digitaliseringssnurran visar på potentialen av att införa digitala tjänster inom tre kommunala verksamhetsområden:

  • Hemtjänst (digital dag- och nattillsyn, nyckelhantering och medicinpåminnare)
  • Socialtjänst (digitalisering av blanketter och digitalt beslutsstöd)
  • Administrativa processer (e-tjänst för arbetsområde Bygga och bo samt en annan, valfri e-tjänst).

Digitaliseringssnurran vänder sig till kommuner och offentliga aktörer som är i behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering. Verktyget hämtar kommunspecifik data från SCB och från SKL:s databas Kolada, vilket gör att alla kommuner kan använda Digitaliseringssnurran. De schabloner som finns i verktyget kan enkelt justeras utifrån kommunens och verksamhetens förutsättningar.

– Digitalisering av tjänster och processer är ett sätt att möta de utmaningar offentlig sektor står inför. Några exempel på möjliga effekter av digitalisering kan vara bättre kvalitet i tjänsterna, frigörande av personalens tid, minskad miljöpåverkan eller mer kostnadseffektiv handläggning av ärenden, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.   

Verktyget finns tillgängligt på digitaliseringssnurran.se. Där finns också en film som beskriver hur Digitaliseringssnurran kan användas, samt annan relevant användarinformation.

Mer information

Marlena Molak-Brindell, projektledare, 073-980 58 89
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

Digitaliseringssnurran har tagits fram av PTS i samarbete med AB Stelacon och RISE och baseras på en modell som ursprungligen tagits fram av RISE Acreo på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen och Myndigheten för delaktighet.

Digitaliseringssnurran är resultatet av ett regeringsuppdrag till PTS med anledning av regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025, som syftar till att etablera framtidsäkert bredband i hela landet.