Mälarenergi rättar sig – PTS avskriver ärende

2019-04-11

Stadsnätet Mälarenergi AB har rättat sig efter PTS föreläggande och tillgängliggör nu information om bygg- och anläggningsprojekt så att andra intressenter kan ta del av den. Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar därför ärendet.

Den 14 mars 2019 beslutade PTS att förelägga stadsnätet Mälarenergi AB att informera om planerade projekt i enlighet med utbyggnadslagens bestämmelser. Om så inte skedde skulle PTS begära att ett vite på 1,5 miljoner kronor dömdes ut.

Mälarenergi rättar sig

Mälarenergi har därefter meddelat att bolaget skapat samordningsprojekt för respektive projekt i e-tjänsten Ledningskollen. PTS har också granskat de ärenden som Mälarenergi har publicerat i Ledningskollen.

PTS bedömer att bolaget nu uppfyller sina skyldigheter enligt utbyggnadslagen. Myndigheten beslutar därför att avsluta ärendet.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer om lagen

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som till exempel statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.