2020


PTS ska granska driftstörningarna som uppstod i augusti 2020.

12 oktober 2020


Nu har PTS fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

8 oktober 2020


PTS inleder en informationsinsamling angående marknaden för lokalt tillträde till fibernät.

7 oktober 2020


PTS inleder tillsyn av operatörernas säkerhetsarbete kring BGP-protokollet.

1 oktober 2020


PTS granskar fyra mobiloperatörer och fyra bredbandsoperatörer.

22 september 2020