2020


PTS granskar integritets- och driftsäkerhetsincidenter som rapporterats under 2019.

6 februari 2020


Under 2020 ska PTS fördela 136 miljoner kronor till bredbandsstöd i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

3 februari 2020