CGI granskas efter driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter

2020-12-21

CGI Sverige AB (CGI) har haft driftstörningar i sin tjänst för elektroniska underskrifter. Post- och telestyrelsen (PTS) ska granska att CGI har vidtagit lämpliga åtgärder för att hantera säkerhetsrisker.

CGI har under hösten 2020 rapporterat fyra incidenter som rör driftstörningar i företagets betrodda tjänst för elektroniska underskrifter. Incidenterna har fått till följd att användare inte kunnat skapa elektroniska underskrifter.

CGI har tagit fram en åtgärdsplan som ska förhindra att liknande incidenter inträffar igen. PTS ska granska att CGI har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

CGI är tillhandahållare av betrodd tjänst enligt eIDAS-förordningen ((EU) nr 910/2014). Tillhandahållare av betrodda tjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera säkerhetsrisker och förhindra eller minimera säkerhetsincidenters inverkan.

Mer information

Bahare Sadeghi Gazani, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 88
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Vad är en betrodd tjänst?

Exempel på betrodda tjänster som omfattas av eIDAS-förordningen ((EU) nr 910/2014) är elektroniska underskrifter och stämplar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar samt tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser. Läs mer om betrodda tjänster och eIDAS