Livesänd tematräff om äldres behov av digitala verktyg och tjänster under coronapandemin

2020-10-29

Post- och telestyrelsen (PTS) ska med anledning av coronapandemin genomföra extra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala verktyg och tjänster för kommunikation, enligt ett särskilt regeringsuppdrag. Den 4 november sker därför en öppen livesänd tematräff med fokus på behov.

Mellan maj 2020 och mars 2021 pågår ett av de regeringsuppdrag som kommit i spåren av coronapandemin. PTS uppdrag är att bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten till dem samt främja den digitala delaktigheten för målgruppen.

Inom uppdraget gör PTS en rad insatser i syfte att bryta äldres isolering, till exempel en webbplats som samlar relevanta insatser och stöd samt vägledningar för videosamtal, fjärrstyrningstjänster och e-handelstjänster.

Läs mer på www.pts.se/brytisoleringen  

Webbsändning av tematräffar och nätverk för samverkan

PTS vill ta till vara på den kompetens och initiativkraft som finns bland de många olika aktörer och organisationer som vill bidra till att minska äldres isolering. Under sommaren 2020 startade PTS ett nätverk för att samla aktörer och underlätta för dessa att komma i kontakt med varandra och dela erfarenheter och kunskaper.

Mellan november 2020 och mars 2021 kommer tre digitala nätverksträffar anordnas. Den första delen av träffen är en öppen livesänd tematräff med gäster som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Webbsändningen är öppen för vem som helst att följa, live eller i efterhand.

Efter webbsändningen samlas nätverkets medlemmar i ett digitalt diskussionsforum för mindre dialoggrupper.

Följ livesändningen 4 november kl. 9.00

Den första nätverksträffen arrangeras 4 november och har extra fokus på behov. Temat är ”Hur ser behovet av digitala tjänster och verktyg ut för äldre under coronapandemin?”

Den öppna livesändningen sker mellan kl. 9.00-9.45 och kommer att direkttextas och teckenspråkstolkas. Syntolkning sker live genom att informationsgrafik och eventuella visuella inslag läses upp av moderatorn eller gästerna. Ingen föranmälan behövs.

Länk till livesändningen publiceras strax innan nätverksträffen på www.pts.se/brytisoleringen

Mer information

Kontaktmejl för uppdraget: brytisoleringen@pts.se
PTS presstjänst, 08-678 55 55