PTS avslutar tillsynen av säkerheten i Kivra

2020-12-07

Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av Kivra med anledning av att den betrodda tjänsten inte kunde nås av användarna visar att bolaget har säkerställt fungerande rutiner, så att risken för avbrott minskat.

Kivra AB har lämnat in incidentrapporter till myndigheten gällande att deras tjänst varit otillgänglig vid tre tillfällen under augusti 2020.

PTS granskning visar att bolaget vidtagit åtgärder som minskar risken för att liknande incidenter händer igen.

PTS bedömer att Kivra visat att de bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete där de kan identifiera risker och vidta relevanta åtgärder i enlighet med artikel 19.1 eIDAS-förordningen.

Mer information

Åsa Gihl, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 58 29

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Vad är en betrodd tjänst?

Betrodda tjänster omfattas av eIDAS-förordningen. Exempel på tjänster är elektroniska underskrifter och stämplar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar, tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.

Läs mer om betrodda tjänster och eIDAS