Ökning av rapporterade incidenter – PTS startar årlig granskning

2020-02-06

Dubbelt så många integritetsincidenter rapporterades till Post- och telestyrelsen (PTS) under 2019, jämfört med året innan. PTS inleder sin årliga granskning av de största operatörernas integritets- och driftsäkerhetsincidenter.

Operatörer är skyldiga att incidentrapportera till PTS när det i deras verksamhet inträffar integritetsincidenter eller störningar och avbrott av betydande omfattning.

Under 2019 uppgick antalet rapporterade integritetsincidenter till 204 incidenter, vilket är dubbelt så många jämfört med 2018. Antalet rapporterade driftstörningar och avbrott uppgick till 48 incidenter, vilket är i linje med tidigare år. Det är de större operatörerna som har rapporterat in flest incidenter till PTS.

– Vår bedömning är att operatörerna har blivit mer medvetna om vad som är en integritetsincident, vilket kan förklara ökningen av rapporterade incidenter, säger Frida Ekengren, ansvarig för den årliga granskningen på PTS.

PTS utesluter inte heller att den ökade digitaliseringen i samhället kan bidra till att fler incidenter inträffar.

Granskningen som PTS inleder avser Tele2, Telenor, Telia och Tre. Den omfattar alla rapporterade incidenter som inte har behandlats i annan tillsynsinsats. PTS följer upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade incidenter.

Den årliga granskningen är en planlagd tillsynsinsats. Planerad tillsyn kompletterar den händelsestyrda tillsynen som PTS kan inleda i samband med att myndigheten får kännedom om en incident.

Mer information
Frida Ekengren, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 58 70
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS tillsynsarbete inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra kommunikationsnät och -tjänster. Alla ska också kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information som man lämnar ifrån sig används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation (integritet). PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels händelsestyrd i samband med inträffade händelser.