Vinn upp till tre miljoner och bidra till betaltjänster för alla

2020-11-25

Kom på idéer som gör det enklare för fler att betala digitalt. Den 7 december öppnar Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling.

Näthandeln och utnyttjandet av olika betaltjänster har på senare år ökat rejält samtidigt som kontantanvändningen sjunkit snabbt. Men undersökningar visar att gapet riskerar att öka mellan de som är bekväma med att betala digitalt och de som inte är det – exempelvis många äldre personer och personer med funktionsnedsättningar.

Med PTS senaste innovationstävling ”Betaltjänster för alla” vill vi främja innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster, oavsett funktionsförmåga.

– Vi vill att PTS innovationstävling ska ge stöd åt lösningar som är realistiska för marknaden att nå ut med. De projekt som tävlingen finansierar ska leda till att så många som möjligt ska kunna använda lösningarna, säger Sverker Brundin, processledare på PTS.

Tävlingen öppnar för anmälan den 7 december på challengesgov.se/pts-innovation.

De bästa förslagen får finansiering på upp till tre miljoner kronor under en period på 1,5 år, och bidrar till ett samhälle där alla människor är delaktiga. Vinnarna utses före midsommar 2021.

Projektförslagen ska vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster, produkter eller utbildningsinsatser. Dessa kan vara nya eller vara en vidareutveckling av befintliga. Exempel på områden är betallösningar vid e-handel, mobila betallösningar, digital fakturabetalning samt signering och identifiering (e-legitimation) i samband med betalning.

Genom PTS innovationstävling har myndigheten hittills stöttat 177 projekt med sammantaget 256 miljoner kronor.

Läs mer om årets innovationstävling på pts.se/innovation

Mer information

Sverker Brundin, projektledare PTS innovationstävling, tfn: 08-678 55 51
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.