2021


PTS lämnar en delrapport i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi.

10 juni 2021


Energibolaget E.ON ska ge en byaförening i Sundsvalls kommun tillträde till infrastruktur. Det har PTS beslutat i ett tvistlösningsärende.

9 juni 2021


Så många som en tredjedel av Sveriges internetleverantörer har ännu inte fattat beslut om att införa stöd för adresseringsstandarden IPv6 i sina nät. Bristande efterfrågan från kunderna är det viktigaste skälet till att IPv6 inte införs.

27 maj 2021


Fyra myndigheter föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga.

17 maj 2021


Operatörer har rätt att få ersättning när lagrade uppgifter lämnas ut vid utredning av brott.

12 maj 2021