2021


PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna. Annars kan PTS komma att begära att ett miljonvite döms ut.

24 februari 2021


Slutrapporter från vinnare i PTS innovationstävling "Konverserande gränssnitt för alla".

22 februari 2021


Under 2020 delade PTS ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året.

19 februari 2021


Slutredovisning av regeringsuppdraget att främja och följa införandet av IPv6.

18 februari 2021


Telia ska vidta rättelse senast den 1 april 2021.

1 februari 2021