2021


Incidentrapportering och tillsynsarbete inom området för säkra elektroniska kommunikationer.

27 januari 2021


Det nationella systemet för spårbar tid och frekvens bör göras tillgängligt för flera aktörer i samhället.

14 januari 2021


CGI har under hösten 2020 rapporterat fyra incidenter som rör driftstörningar i företagets betrodda tjänst för elektroniska underskrifter.

21 december 2020


Granskningen av Kivra visar att bolaget har säkerställt fungerande rutiner, så att risken för avbrott minskat.

7 december 2020


Årets innovationstävling startar den 7 december.

25 november 2020