Allt närmare utlysning av bredbandsstöd

2021-04-15

PTS har i uppdrag att fördela 1,6 miljarder kronor under 2021. Nu har det offentliga samrådet kring stödet avslutats. I mitten av maj öppnar utlysningen.

Inför 2021 har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Det innebär att det finns mycket stödmedel att ansöka om. Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

Samråd för bättre kartläggning

Under mars månad har PTS genomfört ett samråd, där marknadens aktörer har fått chans att rapportera om det redan finns kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa stödmedel.

Myndigheten har därefter gått igenom underlaget för att säkerställa att stödet delas ut till rätt områden. Syftet är att bredbandsstödet inte ska delas ut till byggnader där en kommersiell utbyggnad kan komma att ske inom den närmaste tiden. De inrapporterade projekten har jämförts med den byggnadsförteckning som myndigheten tagit fram. Alla byggnader som är möjliga att söka stöd för år 2021 finns sammanfattade i PTS slutliga byggnadsförteckning som kommer publiceras i ansökningsportalen då utlysningen öppnar.

Frågan om trådlösa anslutningar

En fråga som aktualiserats den senaste tiden handlar om områden där det planeras utbyggnad av olika trådlösa anslutningar.

Efter samrådet har PTS granskat underlaget för att kontrollera den faktiska höghastighetstjänst som varje enskild slutkund kan få i sådana situationer. Myndigheten har tagit bort de byggnader, där man har fått in underlag om att 60 Mbit/s i snitt eller mer har uppmätts, från byggnadsförteckningen. Här är det sannolikt att det finns tjänster av så kallad NGA-kvalitet i statsstödsreglernas mening, vilket innebär att statligt stöd inte får tilldelas.

PTS kan konstatera att de allra flesta byggnader finns kvar i byggnadsförteckningen efter denna genomgång, och att en övervägande majoritet av byggnaderna som plockas bort berörs av fiberutbyggnad snarare än radiobaserad teknik.

Utlysning i maj

Byggnaderna som finns kvar i förteckningen kan alltså bli föremål för bredbandsstöd. PTS uppmuntrar alla aktörer som är intresserade av att söka bredbandsstöd att titta på den slutliga byggnadsförteckningen då den publiceras, för att se vilka byggnader inom ens verksamhetsområde som är möjliga att söka stöd för.

I nästa steg kommer regionerna få möjlighet att inkomma med egna prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.

I mitten av maj öppnas utlysningen av PTS bredbandsstöd. Beslut och utbetalning kommer att ske innan årets slut. Redan nu kan intresserade aktörer förbereda sig för ansökningsperioden.

Läs mer på PTS webbplats

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55