Chattbottar och butiksnavigering förenklar vardagen för många

2021-02-22

En chattbot som gör att du med talets hjälp kan utföra bankärenden digitalt och en dialog-baserad virtuell växeltelefonist. Det är två lösningar som fått finansiering via Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling och som nu har slutrapporterats.

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. PTS genomför innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många.

Nu har fyra av de åtta vinnarna från den femtonde innovationstävlingen ”Konverserande gränssnitt för alla” inkommit med sina slutrapporter till myndigheten. De fyra vinnarna är Lingsoft, Netmore, Tangar Technologies och Voxo.

  • Lingsoft har med hjälp av språkteknik som taligenkänning utvecklat en plattform för tillgängliga webbsändningar.
  • Netmore har utvecklat en lösning för en dialogbaserad virtuell reception eller växeltelefonist.
  • Tangar Technologies har utvecklat ett inomhusnavigeringssystem som gör det möjligt att exempelvis söka och hitta varor i en fysisk butik med användning av mobilkamera.
  • Voxo har utvecklat en chatbot som gör det möjligt för användare att med talets hjälp utföra bankärenden digitalt.

Vinnarna i PTS innovationstävling får finansiering för en period på 1,5 år. Vinnarna följs upp under projektperioden och utvärderas sedan under tre års tid efter att projektet har slutrapporterat till PTS. Innovationstävlingen "Konverserande gränssnitt för alla" pågick under större delen av 2018. Av totalt 84 sökande utsågs åtta vinnare.

Senare under våren väntas slutrapporter från Transistor Sweden och Wikimedia Sverige. Slutrapporterna från KTH och Stockholms universitet väntas komma under hösten 2021 och våren 2022.

Betaltjänster för alla – ansök senast den 25 februari

Just nu pågår PTS sjuttonde innovationstävling ”Betaltjänster för alla”. Näthandeln och utnyttjandet av olika betaltjänster ökar, samtidigt som kontantanvändningen sjunker. I takt med utvecklingen upplever många med funktionsnedsättning – och även äldre människor – svårigheter med att e-handla, använda internetbanken och komma igång med e-legitimation för att identifiera sig och godkänna betalningar.

PTS söker nu innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster i datorn eller i mobilen, oavsett funktionsförmåga. Mer om pågående innovationstävling och ansökan görs på Challengesgov.se. PTS innovationstävling – Betaltjänster för alla. Ansök senast den 25 februari kl 16.00 - challengesgov.se

Ta del av slutrapporterna från de fyra vinnarna i Konverserande gränssnitt för alla. 

För mer information

Sverker Brundin, projektledare PTS innovationstävling, tfn: 073-644 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se.

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom innovationstävlingar får PTS möjlighet att bidra till att spännande idéer blir verklighet. Läs mer om tävlingen och tidigare års vinnare.