Det nationella systemet för spårbar tid bör få användas av flera aktörer

2021-01-14

För att göra Sverige mera motståndskraftigt bör det nationella systemet för robust och spårbar tid och frekvens göras tillgängligt för flera aktörer i samhället. Det föreslår Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport till regeringen.

Samhället är på många sätt beroende av att korrekt tid och frekvens finns tillgänglig, ofta utan att vi tänker på det. Mobilnäten fungerar bara när basstationerna får rätt frekvens från en gemensam källa. Om frekvenskällan är undermålig påverkas överföringskvaliteten i näten och därmed kapaciteten och användarupplevelsen.

Idag kan endast operatörer inom elektronisk kommunikation ansluta sig till det nationella systemet för distribution av robust och spårbar tid och frekvens. På regeringens uppdrag har PTS utrett vilka möjligheter som finns för att göra systemet tillgängligt för flera aktörer. Myndigheten föreslår nu att systemet görs tillgängligt för såväl privata som offentliga aktörer som har behov av robust och spårbar tid och frekvens.

– I framtiden kommer behoven av korrekt tid och frekvens att bli allt större. Allt från framtidens elnät till avancerad medicinsk utrustning är beroende av korrekt tid för att fungera. Genom att flera aktörer ansluter sig till systemet, ökar Sveriges motståndskraft genom att beroendet till satellitnavigeringssystem, som är lätta att störa ut, minskar, säger Fredrik Olofsson, utredare på PTS.

Exempel på områden där korrekt spårbar tid och frekvens är viktig

  • Vid ekonomiska transaktioner för att kunna veta exakt när en transaktion har genomförts.
  • Elproduktion och eldistribution.
  • Avancerad medicinsk utrustning, som exempelvis avancerad kamerautrustning eller biomedicinsk analysutrustning.

Ta del av rapporten

Mer information

Fredrik Olofsson, utredare på PTS, tfn 08-678 56 33

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer information om spårbar tid och frekvens:

Rapport: Spårbar tid och frekvens – perfekt tajmat (regeringen)

Sveriges riksmätplats för tid och frekvens (Sveriges forskningsinstitut)

Tid och frekvens (Netnod)