EU-fonden CEF möjliggör medfinansiering av 5G-projekt

2021-03-03

Vill du ha medfinansiering för ett 5G-relaterat projekt? Kontakta PTS för mer information om fonden CEF 2 Digital.

EU-kommissionen vill i ett tidigt skede få information om tänkbara 5G-relaterade projekt i Sverige som vill söka medfinansiering från EU-fonden Connecting Europe Facility (CEF).

I dagsläget efterfrågar vi företag och organisationer som vill söka finansiering för:

  • Utbyggnad av 5G längs större och/eller gränsöverskridande transportleder
  • Utbyggnad av 5G täckning för invånare och verksamheter av betydelse för lokal utveckling i områden där snabbt bredband saknas
  • Utbyggnad av 5G-tjänster och -applikationer i områden där fiberinfrastruktur redan finns
  • 5G-transportkorridorer för att stärka 5G-ekosystemet
  • 5G-täckning, hög kvalitet ("CAM-ready") och låg latens (edge computing") fram till 2025

Kontakta oss

CEF-kansliet på PTS bokar gärna ett möte med dig för att berätta mer om vårt arbete att säkerställa att många svenska företag och organisationer får tillgång till fonden. Vänligen kontakta cef2@pts.se.

Läs mer om CEF 2 Digital

Om CEF 2

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility 2) medfinansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena transport, energi och digital kommunikation. PTS ansvarar för att bistå i ansökningsprocessen för CEF 2 Digital, medan Trafikverket och Energimarknadsinspektionen ansvarar för CEF transport- och energifrågor.