Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

2021-05-17

Fyra statliga myndigheter överlämnar ett förslag till regeringen om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. Myndigheterna föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga med fokus på konkurrenskraft och hållbarhet.

Myndigheterna Vinnova, Post och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning, och Vetenskapsrådet presenterar gemensamt förslaget att inrätta ett strategiskt program för att tillvarata möjligheter och parera utmaningar med den digitala omställningen. Programmet inriktas mot att stärka Sveriges digitala förmåga för en ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot 2030.

- Det strategiska programmet är en kraftfull insats för att Sverige ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter fullt ut på ett inkluderande och hållbart sätt. Nu står vi redo att sätta igång tillsammans med aktörer från hela samhället, säger Darja Isaksson generaldirektör vid Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som samordnar regeringsuppdraget.

Det nationella programmet bör enligt förslaget ha fyra delprogram med olika huvudfokus och med olika typer av insatser som omfattar såväl privat som offentlig verksamhet:

  • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet
  • Avancerad digitalisering
  • Digital infrastruktur och data
  • Digital kompetens och mognad

- Att vi fyra myndigheter tagit fram detta förslag tillsammans har varit utmanande, spännande och lärorikt. Vårt samarbete utgör en god grund för den bredare samverkan som kommer att vara avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar kraftsamling. Infrastruktur, säkerhet och digital delaktighet är några av de perspektiv som PTS särskilt bidrar med i arbetet, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.  

Enligt förslaget ska det strategiska programmet koordineras genom ett programkansli. Kansliet får ett tydligt och långsiktigt uppdrag att utforma och genomföra det nationella programmet samt att koordinera Sveriges deltagande i EU:s program och policyprocesser.

Myndigheternas bedömning är att kraftsamlingen förutsätter ökade statliga anslag. De årliga anslagen behöver öka varje år och trappas upp till minst 5,5 miljarder kronor från och med 2024.

Länk till rapporten: Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige | Vinnova

Mer information

Nils Hertzberg, enhetschef på digitaliseringsavdelningen, 073-644 57 60

PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Länk till regeringsuppdraget: Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen - Regeringen.se