PTS förelägger Telia vid vite om 10 000 000 kronor att lagra uppgifter relaterade till NAT-teknik

2021-02-01

Telia brister i sin efterlevnad av regler om lagring av NAT-uppgifter. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Telia att vidta rättelse senast den 1 april 2021. I förläggandet är vitesbeloppet satt till 10 000 000 kronor.

Sedan den 1 april 2020 är operatörer skyldiga att lagra uppgifter relaterade till NAT-teknik. Tekniken innebär att ett stort antal användare (abonnenter) delar på en och samma IP-adress, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera en enskild abonnent om man bara har information om IP-adress.

Syftet med NAT-reglerna är att göra det tydligt för operatörerna vilka uppgifter, utöver IP-adress, som behöver lagras för att det ska vara möjligt för brottsbekämpande myndigheter att identifiera en person vid utredning om brott begångna över internet.

Sedan lagen trädde i kraft har PTS vid ett par tillfällen uppmärksammat Telia Company AB (Telia) på att bolaget inte följer reglerna om lagring av NAT-uppgifter.

Telia har informerat PTS om att deras implementeringsprojekt har stött på förseningar. Eftersom Telia fortfarande brister i sin efterlevnad, går PTS nu vidare med ett vitesföreläggande.

– Det finns ett stort och angeläget behov för brottsbekämpande myndigheter att kunna ta del av så kallade NAT-uppgifter, säger Anna Söyland, jurist och ansvarig handläggare i ärendet. Telia är nästan ett år försenade med en implementering enligt regler som de känt till sedan åtminstone början på 2019. Vi ser allvarligt på dessa förseningar, och för att säkerställa att det inte blir ytterligare förseningar, förelägger vi nu vid vite.

Enligt föreläggandet ska Telia senast den 1 april 2021 ha vidtagit rättelse och lagra NAT-uppgifter enligt lagen. Underlåter Telia detta drabbas de av ett vite på 10 000 000 kronor.

Ta del av föreläggandet

För mer information

Anna Söyland, PTS avdelning för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 11
PTS presstjänst: tfn: 08-678 55 55

Fakta om NAT

NAT (Network Adress Translation) är en adressöversättningsteknik som innebär att ett större antal abonnenter samtidigt delar på en eller ett begränsat antal ip-adresser. Användning av NAT är ett sätt för operatörer att hantera bristen på ip-adresser. Läs mer om reglerna att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål.