Stor nationell kraftsamling 15 oktober för att minska det digitala utanförskapet

2021-10-14

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar då hundratals aktörer gör över 1300 informationsinsatser samtidigt. I år har PTS i samarbete med Digitalidag tagit fram telefontjänsten Ring Digitalidag som testas för första gången.

PTS är samarbetspartner till temadagen Digitalidag som arrangeras för tredje året i rad. I år har ännu fler aktörer anslutit till initiativet än tidigare. Den 15 oktober medverkar över 250 aktörer som tillsammans gör mer än 1300 aktiviteter på 200 orter.

I år testas dessutom telefontjänsten Ring Digitalidag för första gången. Telefontjänsten är ett samarbete mellan PTS och initiativet Digitalidag och kommer vara öppen för en dag, den 15 oktober. Mellan kl.9-17 är alla i Sverige välkomna att ringa in till telefonnummer 010-550 25 00 för att ställa frågor, få vägledning och information om var de kan få hjälp med digitala verktyg och tjänster.

PTS har genomfört utbildningsinsatser för de personer som ska hjälpa till runt om i Sverige och de som svarar i telefontjänsten. PTS har även tagit fram en informationsbroschyr för digitala nybörjare som börjar delas ut den 15 oktober.

Telefontjänsten testas för att samla information om behov och förutsättningar

Syftet med telefontjänsten Digitalidag är att erbjuda en icke-digital kanal för digitalt ovana personer att ställa frågor och få information. Det här är ett testprojekt som PTS och initiativet Digital idag gör tillsammans för att lära oss mer om hur vi bäst kan erbjuda stöd till digitala nybörjare.

Efter den 15 oktober kommer vi utvärdera och analysera projektet för att se vad som mer kan göras för att uppnå ett mer inkluderande samhälle där alla kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Telefonnumret 010-550 25 00 är alltså öppet bara under temadagen. Efter den 15 oktober kommer istället ett svarsmeddelande läsa upp tips om var de som ringer kan hitta mer information.

Samarbetet en del av PTS arbete för att minska det digitala utanförskapet

I PTS övergripande uppdrag ingår det att arbeta för att minska det digitala I PTS övergripande uppdrag ingår det att arbeta för att minska det digitala utanförskapet. Inom det uppdraget arbetar PTS bland annat med en större informationsinsats under namnet Digitalhjälpen som handlar om att erbjuda stöd och material till alla som vill hjälpa digitala nybörjare.
Genom samarbetet med Digitalidag når det här stödet ut till många organisationer och därmed även digitala nybörjare.

- Vi är glada över att kunna bidra med både material, kunskap och stöd till det här initiativet. Målet för Digitalidag, ”att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen”, är samma vision som vi arbetar för, säger Ulrika Gani som är projektledare för Digitalhjälpen på PTS.

Läs mer om hur Digitalhjälpens material används i samarbetet med Digitalidag på pts.se/digitalidag

Mer information

Ulrika Gani, enheten för digital delaktighet, tfn: 08-678 56 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Om Digitalhjälpen och PTS arbete för att minska det digitala utanförskapet

PTS arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. Vi har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Inom ramen för det uppdraget har vi tagit fram och arbetar med informationsinsatsen Digitalhjälpen som består av fyra delar:

  • En webbplats där information, stöd och tips för digitala nybörjare finns samlat på ett och samma ställe: pts.se/digitalhjalpen
  • Steg-för-steg-guider som kan skrivas ut och instruktionsfilmer för olika digitala tjänster, som videosamtal eller handla mat och läkemedel på nätet
  • Särskilt stödmaterial för personal inom vård och omsorg eller personer som arbetar med att stötta digitala nybörjare.
  • Samarbeten och aktiviteter för att sprida information om det stöd som finns för digitala nybörjare.

För mer information om PTS uppdrag för att minska det digitala utanförskapet: pts.se/digitaldelaktighet

För mer information om Digitalhjälpen, kontakta digitalhjalpen@pts.se