Vidare arbete behövs för att öka användningen av framtidssäkra IPv6-adresser

2021-02-18

Det behövs ett mer koordinerat arbete mot såväl privata som offentliga aktörer för att få fart på införandet av IPv6 i Sverige. Det är förslag på vidare arbete som Post- och telestyrelsen (PTS) ger i sin slutredovisning av regeringsuppdraget att främja och följa införandet av IPv6.

PTS har sedan sommaren 2019 haft regeringens uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6 genom insatser primärt riktade till statliga myndigheter, kommuner och regioner. Företag och organisationer som vill vara tillgängliga för alla på nätet behöver använda både IPv4 och IPv6, eftersom IP-adresserna inte kompatibla med varandra.

Införandet av IPv6-adressering har funnits på många organisationers agendor, både i Sverige och i övriga världen, under de senaste 10 till 15 åren. Övergången till IPv6 går fortsatt långsamt i Sverige. Cirka 20 procent inom offentlig sektor har infört IPv6-stöd för de tre de externa tjänsterna webbplats, e-post och DNS. Drygt hälften har påbörjat införandet på en av tjänsterna, medan drygt tio procent inte har börjat införa IPv6*).

– Det går fortsatt långsamt att införa IPv6, trots att IPv6-adressering utgör en pusselbit i digitaliseringen av samhället. Vi hoppas att regeringsuppdraget har bidragit i rätt riktning, men det krävs ett mer samordnat arbete framgent för att införandet ska få riktig fart, säger Joakim Strålmark, projektledare för regeringsuppdraget på PTS.

PTS ser behov av vidare arbete för att driva på IPv6-införandet i Sverige. Några behov som myndigheten lyfter fram i sin slutredovisning är att bredda främjandet av IPv6 mot hela marknaden, att inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6 samt att offentlig sektor ställer krav på IPv6 vid upphandlingar.

Ta del av slutredovisningen

*) Statistiken är hämtad från webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor

Mer information

Joakim Strålmark, projektledare för regeringsuppdraget, tfn 08-678 55 69

PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Om regeringsuppdraget

Regeringsuppdraget att främja och följa införandet av standarden IPv6 ska främja införandet av IPv6 för de externa digitala tjänsterna webbplats, e-post och DNS hos statliga myndigheter, kommuner och regioner. PTS har utvecklat webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor som visar vilka som infört IPv6 för extern webbplats, e-post och DNS, genomfört informationsinsatser, bland annat genom PTS IPv6-webbsida, uppdaterat en praktisk vägledning för införande av IPv6, tagit fram en vägledning som ska underlätta för beslutsfattare att besluta om IPv6 samt kartlagt operatörernas tillhandahållande av IPv6 i det fasta nätet.