5G-näten klarar sig inte utan noggrann tid – Netnod får uppdrag av PTS

2022-02-16

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Netnod uppdraget att förvalta det nationella systemet för spårbar tid och frekvens. Ett system som är väldigt viktigt för ett digitalt samhälle, inte minst för framtida energiförsörjning och 5G-näten.

PTS ansvarar sedan 2010 för ett nationellt system för robust och spårbar tid. Tidsdifferensen mellan de fem noderna i systemet får aldrig överstiga ±250 nanosekunder. Så noggrann måste tiden vara vid exempelvis banktransaktioner, produktion av vindkraft och kommunikation i 5G-näten.

– Kapaciteten och överföringskvaliteten i de framtida 5G-näten är beroende av att basstationerna har tillgång till rätt tid från en gemensam källa, säger Fredrik Olofsson, PTS avdelning för säker kommunikation. Detta i sin tur påverkar användarnas möjligheter att nyttja de digitala tjänsterna.

Netnod AB har fått uppdraget att förvalta detta viktiga nationella system för spårbar tid och frekvens. Uppdraget löper på tre år, till och med 2024. Tack vare detta system behöver Sverige inte vara beroende av det satellitbaserade systemet GPS, som finns i moderna mobiltelefoner. Att använda GPS för tidsjämförelser är visserligen billigt och tillgängligt överallt, men signalerna kan störas ut och förvrängas, vilket kan få stora konsekvenser för samhället.

– Med ett nationellt system behöver Sverige inte förlita sig på tidkällor som står under andra länders kontroll, säger Fredrik Olofsson.

Exempel på områden där korrekt spårbar tid och frekvens är särskilt avgörande:

  • Finanssektorn. Vid ekonomiska transaktioner för att kunna veta exakt när en transaktion har genomförts.
  • Elproduktion och eldistribution.
  • Avancerad medicinsk utrustning, som exempelvis avancerad kamerautrustning eller biomedicinsk analysutrustning.

Mer information

Fredrik Olofsson, jurist på PTS, tfn 073-644 56 33
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Det nationella systemet för robust och spårbar tid och frekvens

Sedan 2010 ansvarar PTS för ett nationellt system för robust och spårbar tid och frekvens. Systemet består av fem noder, utplacerade på olika platser i landet. På varje nod finns två atomur, som är synkade med den officiella svenska normaltiden (SP), som i sin tur är relaterad till världstiden UTC (Universal Time Coordinated). Tidsdifferensen mellan en nod överstiger inte vid något tillfälle ±250 nanosekunder.

Systemet är robust och svårt att störa ut. Noderna är till exempel byggda för att tåla mycket hög belastning och inte kunna överbelastas. Systemet kan även fungera utan extern strömförsörjning under en tid. Systemet är utvecklat i samarbete mellan PTS, Netnod AB, och Research Institutes of Sweden (RISE).