PTS granskar om webbplatsinnehavare följer kakreglerna

2022-10-07

Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en granskning för att kontrollera om ett antal utvalda webbplatsinnehavare följer reglerna om kakor.

Kakor, också kallade cookies eller webbkakor, används för att lagra information eller få åtkomst till information som är lagrad på en användares terminalutrustning, till exempel en dator eller mobil.

Kakor kan på olika sätt minnas en användares aktivitet på exempelvis en webbplats. Kakorna kan lagra information under användningen av webbplatsen och mellan användningarna. Det kan exempelvis handla om språkinställningar, inloggningsuppgifter eller för att skräddarsy marknadsföring. Men kakor kan också användas för att samla in statistik om hur en webbplats används. Det kan ge information om till exempel vilka sidor som är mer populära och till exempel vad användarna klickar på för rubriker samt hur länge de stannar på sidan.

Enligt lagen får uppgifter lagras eller hämtas om användaren får tillgång till information om bland annat ändamålet med behandlingen av uppgifterna och samtycker till hanteringen.

Granskning om hur reglerna efterlevs

Nu inleder PTS tillsyn avseende användningen av kakor och börjar med en granskning över hur ett antal utvalda webbplatsinnehavare efterlever kakregelns krav på information om bland annat ändamålet med behandlingen och inhämtande av samtycke.

PTS har valt ut webbplatser bland annat baserat på hur många användare som behöver kommer i kontakt med dem i sin vardag och som med hänsyn till innehåll är svåra att välja bort. Till exempel behöver de flesta människor använda en bank och en telekomoperatör samt kontakta en myndighet.

Webbplatsinnehavare som granskas inom ramen för denna tillsyn:

  • Swedbank
  • Folkhälsomyndigheten
  • Konsumentverket
  • Tele2

- Det är viktigt att påtala att reglerna gäller alla webbplatser, även de med få besökare. Den här granskningen syftar till att kontrollera efterlevnaden och att sprida information om hur reglerna fungerar. PTS planerar att initiera ytterligare tillsyn mot andra webbplatsinnehavare, säger Charlotta Garmert, chef PTS enhet för konsumenträttigheter.

PTS första åtgärd är att begära in information från tillsynsobjekten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Reglerna om kakor

Enligt lagen får uppgifter lagras eller hämtas om användaren

  • Får tillgång till information om bland annat ändamålet med behandlingen av uppgifterna och
  • Samtycker till hanteringen

Reglerna innebär att den som vill sätta kakor ska ge tydlig och fullständig information om bland annat behandlingens ändamål. Informationen ska vara så tydlig och fullständig, att användaren kan förutse konsekvenserna av ett samtycke.

Reglerna innebär också att samtycket ska inhämtas innan kakor placeras. Tillgången till en tjänst får inte villkoras av godkännande av kakor. Då är inte samtycket frivilligt.

Mer information finns på www.pts.se/kakor

Mer information

Frågor till tillsynsobjekten