PTS säkerhetsforum 2022

2022-03-02

Onsdagen den 6 april hålls PTS säkerhetsforum, som det fortfarande finns platser kvar till. Några av de ämnen som tas upp är förändringar utifrån nya lagen om elektronisk kommunikation, kvantkryptologi, EU:s nya digitala plånbok och tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen.

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför för tredje gången PTS säkerhetsforum. Det är en mötesplats för säkerhetschefer och andra som arbetar med säkerhetsfrågor hos aktörer som berörs av lagen om elektronisk kommunikation, lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster eller eIDAS-förordningen.

– Utvecklingen går snabbt och det gäller att hålla sig uppdaterad inom området säkerhet. Därför är PTS säkerhetsforum ett utmärkt tillfälle att träffas inom branschen och mellan närliggande branscher. Här får vi chans att lära nytt och samtidigt utbyta tankar kopplade till säkerhetsfrågor med insatta och intresserade människor, säger Karin Thomasson, projektledare för årets säkerhetsforum.

Ny lag om elektronisk kommunikation (LEK)

I år träder den nya lagen om elektronisk kommunikation i kraft Sverige. Lagen baseras på EU:s direktiv europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Kodexen) och innebär en del nyheter för de svenska aktörerna. En av de största förändringarna är att en ny typ av tjänst nu omfattas av lagens säkerhetskrav, nämligen nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster. På säkerhetsforum berättar vi mer om förändringarna.

Framstående forskare berättar om kvantkryptologi

En potentiellt stor risk mot elektronisk kommunikation är kvantdatorer och deras möjlighet att dekryptera trafik. Vi har med oss en av landets främsta forskare på ämnet, John Mattson, som berättar om dessa risker och hur man ska tänka kring frågan.

Utöver det är programmet späckat med spännande säkerhetsfrågor, både på policy-nivå och på mer operationell nivå.

Mer information

PTS säkerhetsforum är kostnadsfritt och genomförs onsdagen den 6 april 2022. Det finns möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. Moderator för dagen är Emma Närvä.