PTS startar nyhetsbrev om digital delaktighet

2022-03-10

Post- och telestyrelsens (PTS) nyhetsbrev om digital delaktighet vänder sig till dig som vill öka din kunskap om eller som är engagerad i frågor som rör digital inkludering och tillgänglighet.

Med PTS nyhetsbrev om digital delaktighet vill vi nå ut med information som rör digital inkludering och tillgänglighet. Nyhetsbrevet vänder sig i första hand till privata och offentliga aktörer samt intresse- och branschorganisationer som vill hålla sig uppdaterade och öka sin kunskap inom området digital delaktighet.

- Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. Vårt nyhetsbrev är en del i att sprida information om PTS alla aktuella insatser för digital delaktighet, säger Lisa Larsson Falk, enheten för digital delaktighet.

Du prenumererar på nyhetsbrevet genom att registrera dig på PTS webbplats. 

Ambitionen är att nyhetsbrevet ska komma ut cirka fyra gånger per år.

PTS uppdrag om digital delaktighet

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post. Det gör vi genom att stärka utvecklingen av nya och förbättrade kommunikationslösningar, samla in och dela med oss av kunskap och vägledning, samverka med andra myndigheter, aktörer och branscher samt att stötta initiativ, insatser och nätverk.