Stort intresse för 1,3 miljarder i PTS bredbandsstöd 2022

2022-08-25

Marknadens aktörer visar fortsatt stort intresse för att ansöka om PTS bredbandsstöd på 1,3 miljarder år 2022. När ansökan stängde den 22 augusti hamnade totalsumman för ansökningar på närmare 3,6 miljarder kronor. PTS granskar nu ansökningarna och beslut om stödfinansiering fattas löpande under hösten 2022.

Totalt 93 ansökningar om bredbandsstöd kom in från föreningar, företag och kommuner. Det är från olika delar av landet och det är stora och små projekt. Totalt har närmare 3,6 miljarder kronor efterfrågats av marknadens aktörer fördelat på sammanlagt 856 utbyggnadsprojekt.

- Vi är glada för att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka stöd och bygga ut till platser i Sverige som av olika skäl inte hade kunnat nås utan stödfinansiering. Under hösten beslutar PTS vilka som får stöd, säger Jenny Wilke-Blanck, chef för tilldelning av bredbandsstöd på PTS.

- Det finns inte pengar att fördela till alla projektansökningar år 2022. De projekt som inte beviljas stöd 2022 kommer att kunna söka igen nästa år, avslutar Jenny Wilke-Blanck.

Statistik

Vad händer nu?

PTS gör färdigt granskningen av projekten så fort det bara går under hösten så att stödsökare får beslut. I grova drag går det till så här:

 • PTS granskar om den sökande aktören uppfyller kraven för att tilldelas stöd. PTS granskar även att PTS krav på en stödansökan uppfylls.
 • De utbyggnadsprojekt som ingår i ansökningarna granskas enligt en rangordningsprincip.
 • Bredbandsstödet är kopplat endast till år 2022. Både beslut och utbetalningar ska göras före årsskiftet 2022/2023.
 • PTS kan inte besvara frågor om status på enskilda ansökningar innan beslut har fattats. PTS tar kontakt med stödsökande om och när det behövs. Bevaka PTS portal, ni får i så fall mejlnotifikationer där.
 • Ett större antal handläggare arbetar tillsammans med experter inom ekonomi, juridik och teknik.

Se generell tidplan.

Fakta

 • Närmare 1,3 miljarder finns i potten för bredbandsstöd år 2022 för utbyggnad av bredband i Sverige. Regeringen har givit PTS i uppdrag att fördela pengarna före 2022 års slut.
 • Pengarna fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland. Projekt inom respektive landsdel konkurrerar med varandra.
 • Bredbandsstödet riktas år 2022 primärt till hushåll och arbetsställen men även fritidshus får ingå i projekten.
 • Bredbandsstödet är till för bygga ut till platser i Sverige som av olika skäl inte hade kunnat nås utan stödfinansiering.
 • Ansökningsperioden var längre år 2022 jämfört med år 2021 efter önskemål från stödsökande. Den öppnade den 12 maj och stängde den 22 augusti.
 • Frågor kunde alla aktörer ställa i PTS portal och alla frågor inklusive svar finns där.
 • PTS följer upp alla projekt som fått stöd. Det sker återkommande under hela projektperioden.
 • Stödmottagare har tre år på sig att slutföra sina projekt.

Nyhetsbrev om PTS bredbandsstöd

Du prenumererar väl på nyhetsbrevet om PTS bredbandsstöd?

Mer information

Frågor om bredbandsstöd: Jenny Wilcke-Blank, 08-678 50 00

PTS presstjänst: 08-678 55 55