Innovationstävling 2023: Nu inleder det externa expertrådet sin granskning

2023-05-04

De sökande som gått vidare i PTS innovationstävling ska nu presentera sina idéer för experter från näringsliv, akademin och offentlig sektor. I mitten av juni ska vinnarna vara utsedda.

Med årets innovationstävling ”Kommunikation för alla” vill PTS få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt för fler att förstå och använda digital kommunikation oavsett funktionsförmåga. E-post, chatt, videomöten och sms är exempel på tjänsteområden.

Dags för det externa expertrådets granskning

PTS fick in 45 ansökningar och har nu kommit till ett nytt steg i processen för att utse vinnarprojekten.

Efter en inledande formell granskning av de inkomna ansökningarna har PTS interna expertråd bedömt 25 projektförslag. Ett urval av dessa har gått vidare för bedömning av det externa expertrådet som består av representanter från näringsliv, offentlig sektor, teknikbranschen, innovatörer och slutanvändare.

De sökande som gått vidare har fått meddelande om detta och kommer nu att få presentera sina idéer för expertrådet och svara på experternas frågor.

Vinnare utses i mitten av juni

I mitten av juni beslutar PTS om vinnarna som vardera kan få upp till tre miljoner kronor i finansiering under en period på 1,5 år. Innovationstävlingen ”Kommunikation för alla” är PTS artonde innovationstävling.

Mer information

Marlena Molak-Brindell, PTS innovationstävling, 08-678 58 89

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. En effektutvärdering visar att tävlingen ger positiva samhällseffekter. Innovationstävlingen ingår i PTS uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. Hittills har PTS stöttat 180 projekt med sammantaget 261 miljoner kronor.

Läs mer på pts.se/innovation.