Internet


Leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom NIS har nödvändiga rutiner och processer för att hantera och rapportera säkerhetsincidenter. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) granskning.

28 mars 2022


Post- och telestyrelsens (PTS) nyhetsbrev om digital delaktighet vänder sig till dig som vill öka din kunskap om eller som är engagerad i frågor som rör digital inkludering och tillgänglighet.

10 mars 2022


Onsdagen den 6 april hålls PTS säkerhetsforum, som det fortfarande finns platser kvar till. Några av de ämnen som tas upp är förändringar utifrån nya lagen om elektronisk kommunikation, kvantkryptologi, EU:s nya digitala plånbok och tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen.

2 mars 2022


Under 2021 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut drygt 1,5 miljarder kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat resultatet av förra årets verksamhet. Myndigheten har identifierat ett antal möjligheter att ytterligare förbättra bredbandsstödet.

22 februari 2022


Människor med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta svårt att hålla koll på sin vardagskonomi. Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har finansierat utvecklingen av mobilappen ”Min ekonom” från Tietoevry.

18 februari 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) är med och arrangerar ett webbinarium den 16 mars som reder ut vad tillgänglighetsdirektivet innebär.

17 februari 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Netnod uppdraget att förvalta det nationella systemet för spårbar tid och frekvens. Ett system som är väldigt viktigt för ett digitalt samhälle, inte minst för framtida energiförsörjning och 5G-näten.

16 februari 2022


Under 2021 gjordes 219 599 ärenden, en ökning med 1,9 procent jämfört med rekordåret 2020.

8 februari 2022


Vissa byggnader har felaktigt tilldelats stöd. Myndigheten har inlett återkravsärenden och vidtar åtgärder inför tilldelning.

3 februari 2022


Slutredovisningar av två innovationsprojekt i PTS sextonde innovationstävling "Från utanför till internet".

26 januari 2022