Om PTS


Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och gäller direkt även i Sverige.

4 mars 2022


PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2022 i nya föreskrifter.

20 december 2021


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026.

2 december 2021


De nya bestämmelserna ställer högre krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ger nya befogenheter till tillsynsmyndigheterna.

15 november 2021


Nu är det klart med chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

7 september 2021


Förvaltningsrätten finner att PTS har haft rätt att införa tillståndsvillkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät.

23 juni 2021


Under 2020 kommer PTS tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp.

25 februari 2020


Förra årets succé genomförs igen.

26 februari 2020


Reservkraft till mobilnäten på Gotland och övning i höjd beredskap inom sektorn elektronisk kommunikation var två viktiga totalförsvarsåtgärder under 2019.

21 februari 2020