Om PTS


En tidsenlig, effektiv och ändamålsenlig myndighet. Det är målet med PTS nya organisation som myndigheten börjar jobba efter i dag.

1 mars 2019


Klockan 08.00 startar PTS frukostseminarium om arbetet i BEREC och RSPG. Följ seminariet på webben.

31 januari 2019


Tydligare koppling till driftsäkerhetsreglerna.

14 januari 2019


Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

8 januari 2019


PTS har beslutat om de avgifter för operatörer och tillståndshavare som ska gälla 2019.

18 december 2018


Huvudfokus för Berec under 2019-20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


PTS har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

26 november 2018


Analys av risker och sårbarheter och dess konsekvenser för samhället.

31 oktober 2018


Anmälningstiden går ut i morgon.

27 augusti 2018


PTS samverkar med myndigheter och operatörer för att bidra i hanteringen av skogsbränderna.

26 juli 2018