Europeiska regleringsmyndigheter samlades i Dublin

2014-06-12

Berec höll plenarmöte i Dublin 5-6 juni. Arrangemanget var en del i Göran Marbys ordförandeskap i Berec under 2014.

Under plenarmötet beslutades frågor som Berecs opinion om Kommissionens förslag på relevanta marknader. Dessutom diskuterades hur Berecs framtida strategi skulle kunna uppdateras.

Berec höll också en workshop där rollen för Berecs administrativa kontor i Riga diskuterades.

Mer information finns på Berecs webbplats

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om Berec

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är ett europeiskt samarbetsorgan där de nationella regleringsmyndigheterna inom elektroniska kommunikationer i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 27 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter. EU-kommissionen samt EFTA- och ansökarländer deltar också.