Europeiska regleringsmyndigheter samlades i Stockholm

2014-03-04

Berec höll plenarmöte i Stockholm 27-28 februari. Arrangemanget var en del i Göran Marbys ordförandeskap i Berec under 2014.

Under mötet diskuterades viktiga framtidsfrågor inom den europeiska telekomregleringen, som till exempel utbyggnad av nästa generations nät och tjänstekvalitet.

Berec höll också en öppen workshop om framtidens reglering ur perspektivet vilka delmarknader inom elektronisk kommunikation som kan bli föremål för reglering.

Mer information finns på Berec:s webbplats

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Om Berec

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är ett europeiskt samarbetsorgan där de nationella regleringsmyndigheterna inom elektroniska kommunikationer i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 27 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter. EU-kommissionen samt EFTA- och ansökarländer deltar också.