Europeiska regleringsmyndigheter samlas i Stockholm

2014-02-26

Arrangemanget är en del i Göran Marbys ordförandeskap i Berec under 2014.

Berec, en sammanslutning av generaldirektörerna för Europas regleringsmyndigheter inom telekom samt representanter för EU-kommissionen, håller ett plenarmöte i Stockholm den 27-28 februari. Värd för mötet är Post- och telestyrelsen (PTS) vars generaldirektör Göran Marby är ordförande för Berec under 2014.

Under mötet kommer gruppen att diskutera viktiga framtidsfrågor inom den europeiska telekomregleringen, som till exempel utbyggnad av nästa generations nät och tjänstekvalitet.

Redan i dag, onsdagen den 26:e februari, håller Berec en öppen workshop om framtidens reglering ur perspektivet vilka delmarknader inom elektronisk kommunikation som kan bli föremål för reglering.

För mer information:
Ola Bergström, chef enheten för internationell samordning, tfn: 070-290 58 77
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Om Berec

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är ett europeiskt samarbetsorgan där de nationella regleringsmyndigheterna inom elektroniska kommunikationer i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 27 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter. EU-kommissionen samt EFTA- och ansökarländer deltar också.