Nordiska insatser för telekonsumenterna

2014-05-27

De nordiska generaldirektörerna för regleringsmyndigheterna inom telekomområdet har beslutat att inrätta en gemensam arbetsgrupp med syfte att stärka konsumenters rättigheter.

Arbetsgruppen ska hitta nya sätt att lösa problem och ska fokusera bland annat på tydligare och bättre konsumentinformation, nätneutralitet och täckningskartor för mobiltelefoni.

- Med gemensamma utmaningar och likartade marknader har de nordiska regleringsmyndigheterna mycket goda förutsättningar att tillsammans hitta lösningar inom områden som är problematiska för konsumenterna, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Konsumenter upplever i dag liknande problem när de köper och använder telefoni och bredband i alla de nordiska länderna. Marknadssituationen är ungefär densamma och de största operatörerna är representerade i flera av de nordiska länderna. Detta ger bra förutsättningar för ett lyckat samarbete mellan myndigheterna på området.

De nordiska generaldirektörerna för myndigheterna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige träffas regelbundet för att diskutera gemensamma frågor. Det senaste mötet hölls hos Post-och telestyrelsen i Stockholm, den 21 maj.

Betina Hagerup, generaldirektör för DBA, Danmark Asta Sihvonen-Punkka, generaldirektör för FICORA, Finland Hrafnkell V. Gíslason, generaldirektör för PTA, Island Torstein Olsen, generaldirektör för NPT, Norge Göran Marby, generaldirektör för PTS, Sverige

För mer information:
Anna Montelius, jurist, konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-640 58 12
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55