Anmälningar om att telefonförsäljare utger sig för att representera PTS

2015-04-30

Företagare ska den senaste tiden ha blivit uppringda av försäljare som påstår sig agera på licens av Post- och telestyrelsen (PTS) för att sälja en teknisk programvara.

Försäljarna vill sälja en programvara för hanteringar av webbkakor. Försäljarna ska, enligt uppgiftslämnarna, ha uppgivit att man agerar på uppdrag av PTS och säljer en licensierad programvara.

PTS vill klargöra att myndigheten inte bedriver försäljningsverksamhet, inte har någon form av sådant här samarbete och inte licensierar privata aktörer.

PTS roll

Riksdagen har beslutat om bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011. PTS är tillsynsmyndighet för regelbestämmelserna om webbkakor. Myndigheten genomför tillsyn mot ett begränsat antal utvalda webbplatser, som har valts ut utifrån att besluten ska vara vägledande för många. Det handlar bl.a. om nyhetssajter, myndigheter, banker och sociala medier.

Tanken är att tillsynen ska leda till att PTS genom praxis och bedömningar i gränsdragningsfrågor kan ge ytterligare vägledning om vilken information som ska lämnas och hur samtycke ska inhämtas.

Klicka här för att läsa PTS information om kakor.

För mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55