Bredbandsreglering och 700 MHz-bandet på marknadsdagens agenda

2015-03-10

Nu är två nya programpunkter klara för PTS marknadsdag den 15 april. Det handlar om 700 MHz-bandet respektive den nya bredbandsregleringen.

Sedan tidigare är det klart att bland annat it-minister Mehmet Kaplan deltar på marknadsdagen.

Framtida användning av 700 MHz-bandet

Jonas Wessel, chef PTS spektrumavdelning, berättar om 700 MHz-bandet som öppnas för mobila tjänster 1 april 2017. PTS utreder för närvarande den framtida användningen i bandet och lämnar under våren en rapport om och hur bandet kan bidra till bättre täckning och robusthet i utsatta områden.

Information om ny bredbandsreglering

Rikard Englund, chef PTS för konkurrensavdelning, berättar om den nya regleringen på bredbandsmarknaderna. En gynnsam utveckling, med många aktörer som investerar, har lett till lättnader i regleringen. På marknaden för centralt tillträde (3b) upphävs regleringen och på marknaden för lokalt tillträde (3a) lättas prisregleringen på fiber på sikt.

It-ministern deltar på marknadsdagen

Marknadsdagen äger rum den 15 april på Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm, kl. 09-15.

En stor del av dagen kommer också att handla om säkra nät och tjänster, med samtal och diskussioner om bland annat hantering av användaruppgifter och driftsäkerhet.

Under dagen kommer du bland annat kunna lyssna till bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, PTS generaldirektör Göran Marby, flera avdelningschefer från PTS och andra medarbetare. Det kommer också finnas goda möjligheter att nätverka.

Så anmäler du dig

Här kan du anmäla dig till PTS marknadsdag.

För mer information:
Petter Öhrn: 073-644 55 68 eller marknadsdag@pts.se
PTS presstjänst: 08-678 55 55