Programmet klart för PTS marknadsdag

2015-03-20

Nu är programmet klart för PTS marknadsdag den 15 april. På agendan ryms bland annat diskussioner om säkra nät och tjänster, användares integritet och europeisk reglering.

PTS marknadsdag äger rum den 15 april på Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm, kl. 09-15.

Förmiddagen

Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, inleder marknadsdagen.

Göran Marby, generaldirektör för PTS, om aktuella frågor för myndigheten.

Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, berättar om 700 MHz-bandet som öppnas för mobila tjänster 1 april 2017. PTS utreder för närvarande den framtida användningen i bandet och lämnar under våren en rapport om och hur bandet kan bidra till bättre täckning och robusthet i utsatta områden.

Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning, berättar om den nya regleringen på bredbandsmarknaderna. En gynnsam utveckling, med många aktörer som investerar, har lett till lättnader i regleringen.

Sara Andersson, PTS konsumentmarknadsavdelning, berättar om dialogen med branschen om problemet med oetiska försäljningsmetoder.

MLex-journalisten Magnus Franklin frågar ut PTS generaldirektör Göran Marby och Ola Bergström, chef för internationell samordning, om den senaste europeiska regleringsdiskussionen och hur PTS agerar.

Eftermiddagen

Säkra nät och tjänster

Samhället blir alltmer beroende av robusta och driftsäkra nät och tjänster. Vad gör PTS inom området och vad är aktuellt just nu? Hur är möjligheten för samhällsviktiga användare att ta sitt användaransvar och tillgodose sina behov av säkra kommunikationsnät och tjänster?

Deltagare: Patrik Bystedt och Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning, samt Leif Carlson, informationssäkerhetschef, Inera.

Om integritet och massdata

Den information användare av elektronisk kommunikation lämnar går att samla in och använda till olika syften. I vilken utsträckning sker detta och hur påverkar det användarnas integritet? Hur arbetar PTS och vilka regler gäller egentligen?

Deltagare: Jeanette Kronwall, PTS nätsäkerhetsavdelning, och Katarina Tullstedt, Datainspektionen.

Göran Marby: Avslutning.

Moderator för dagen är Adam Eisen, managementkonsult inom strategi och ledarskap. Adam har över 30 års erfarenhet av telekom, it och konsultverksamhet.

Så här anmäler du dig

PTS marknadsdag äger rum den 15 april på Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Norra Bantorget, Stockholm. Tiden är kl. 09:00-15:00, registrering från kl. 08:30.

Sista anmälningsdag är den 27 mars.

Mer information och anmälningsformulär finns på www.pts.se/marknadsdagen2015. Välkommen!

För mer information
Petter Öhrn: 073-644 55 68, marknadsdag@pts.se
PTS presstjänst: 08-678 55 55