Störningar på telefonin i södra Sverige - Lägesrapport 11 januari 2015 klockan 10:00

2015-01-11

Stormen Egon som drog in över Götaland under gårdagskvällen och natten har lett till störningar för fast och mobil telefoni i de drabbade områdena.

Stormen har lett till stora störningar i mobiltelefonin i främst Västra Götaland och Jönköpings län samt i Halland, Skåne, Kronoberg och Kalmar län. Gällande den fasta telefonin är ca 17 000 kunder utan fast telefoni, varav ungefär hälften i Västra Götaland. Till den siffran tillkommer enskilda kundfel som operatören kan se först efter anmälan.

Majoriteten av felen beror på elavbrott men det finns sannolikt även viss utrustning som har skadats av ovädret samt förstörd kabel, på grund av nedfallna träd, gällande främst accessnätet för fast telefoni. Operatörerna har börjat kalla ut tekniker. Operatörerna kör även ut mobil reservkraft.

Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätter att följa utvecklingen och deltar i de samverkanskonferenser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller.

Denna och eventuella kommande lägesrapporter från PTS kommer att publiceras på PTS webbplats, www.pts.se/krisinformation.

Mer information om stormen Egon finns på www.krisinformation.se.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.