PTS bjuder in till förberedelsemöten inför ITUs fullmäktigkonferens, PP-18

2018-05-08

I höst är det dags för ITU:s högsta beslutande organ: fullmäktigkonferensen (Plenipotentiary conference) PP-18. Konferensen hålls vart fjärde år och denna gång kommer den äga rum 29 okt – 16 nov i Dubai. Vid konferensen genomförs bl.a. val av generalsekreterare och andra höga företrädare för ITU. Dessutom fastställs budget och inriktning för kommande fyra år.

PTS håller i förberedelserna inför PP-18 och bjuder nu in externa intressenter till förmöten. Det första mötet äger rum den 17 maj och därefter kommer möten hållas den 28 juni och den 6 september. Mötena kommer hållas i PTS lokaler på Valhallavägen 117 och vid mötena kommer vi informera om tidplan och förberedelser och vi vill också gärna få synpunkter från intressenterna i syfte att kunna ta fram förslag på svensk instruktion.

Mer information finns här

Anmälan till det första mötet – den 17 maj kl 9-12 - skickas till My Bergdahl (my.bergdahl [at] pts.se) senast den 11 maj.