PTS marknadsdag får nytt format

2018-02-05

Kortare, mer aktuell och oftare. Det är målet när Post- och telestyrelsen (PTS) gör om formatet för PTS marknadsdag. Premiär blir till hösten.

De senaste åren har PTS marknadsdag för telekombranschen gått av stapeln under våren. Så blir det inte i år. PTS kommer att göra om formatet för att få en kortare och mer aktuell sammankomst. Målet är även att den ska genomföras oftare än en gång per år.

Nästa ”marknadsdag” blir till hösten. Mer information kommer under våren.

För mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55