PTS rekryterar tre divisionschefer

2018-11-26

Post- och telestyrelsen (PTS) har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

PTS genomförde under våren en genomlysning av organisationen. Resultatet håller nu på att omsättas i en ny organisation som sjösätts den 1 mars. Den kommer att bestå av tre divisioner: myndighetsstöd, marknadsutveckling och samhällsbehov.

Tove Friberg blir chef för divisionen för myndighetsstöd. Hon kommer närmast från Finansinspektionen där hon är chef för verksamhetsområde administration och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Tove har även varit planeringschef på Utrikesdepartementet och ekonomi- och planeringschef på Migrationsverket.

Björn Blondell blir chef för divisionen för marknadsutveckling. Han kommer närmast från Migrationsverket, där han är chef för sektionen metod och analys på kvalitetsavdelningen. Björn har även lett verksamhetsutvecklingen på FMV, varit konsultchef på Sigma Solutions och haft flera olika chefstjänster på Ericsson.

Catarina Wretman blir chef för divisionen för samhällsbehov. Catarina har arbetat på PTS sedan 1992 i olika ledande roller, bland annat som chef för både frekvens- och spektrumavdelningen, divisionschef för område elektronisk kommunikation, stabschef, ställföreträdande gd och tillförordnad gd.

– Med dessa kompetenta och erfarna personer i vår ledningsgrupp får vi goda förutsättningar att utveckla den centrala, strategiska styrningen av myndigheten och skapa en ännu mer effektiv organisation, säger Dan Sjöblom, generaldirektör.

Samtliga tillträder sina nya tjänster den 1 mars 2019.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS nya organisation

PTS uppdrag har förändrats. Myndigheten bildades 1992 med ett marknadsorienterat infrastrukturfokus. Främjandearbete har över tid blivit en allt viktigare del av myndighetens arbete. PTS har en längre tid arbetat med att stödja genomförandet av regeringens högt uppsatta bredbandsmål. Andra områden, som digitalisering och totalförsvar, har också blivit allt viktigare under senare år och kommer vara en väsentlig del av myndighetens verksamhet framöver.

PTS inför därför en ny, funktionsindelad organisation som effektivt kan hantera alla frågor myndigheten ansvarar för både i närtid och framöver. I korthet handlar det om att tre divisioner skapas: myndighetsstöd, marknadsutveckling och samhällsbehov. Under dessa kommer det att finnas avdelningar och enheter.

Den nya organisationen ger bättre möjligheter till synergier, samarbete och effektivt arbete, vilket kommer att gynna såväl externa intressenter som egna medarbetare. Den nya organisationen sjösätts den 1 mars 2019.